Skip to Main Content
 

Detta är vi


Blackboard är utbildningsvärldens partner och hjälper studenter, lärare, institutioner och företag blomstra i en komplex och föränderlig miljö.

Vårt sikte är inställt på framtiden. Genom att vara innovativa tillsammans kan vi hjälpa våra kunder se de möjligheter som finns framför oss.


Grupp med studenter som deltar i en föreläsning

Samarbeta för att driva på studenternas framgång


Vi förstår att människors sätt att lära sig saker på är dynamiskt och att vårt utbildningslandskap ständigt utvecklas. Vårt uppdrag är att samarbeta med den akademiska gemenskapen världen över för att ge studenter och institutioner framgång med hjälp av innovativa tekniker och tjänster.


Blackboard är utbildningsvärldens partner när det gäller förändring med en oöverträffad förståelse för studenternas värld, de mest omfattande lösningarna för studentframgång och den största kapaciteten för innovation. Vi leder branschen till nya platser.

Oöverträffad förståelse är det gäller studenternas värld


Alla studenter är unika och använder sina val som en konsument dvs. letar efter det bästa erbjudandet och använder information till grund för sina beslut. Deras förväntningar utvecklas ständigt samtidigt som världen och utbildningsmöjligheterna fortsätter att förändras snabbt.

Eftersom vi stöder studenter hela vägen från skolan till och med fortbildning kan vi leda sektorn när det gäller studentforskning. Vi har en oöverträffad insikt i vanliga arbetsflöden, studentbeteenden och kursarketyper. I samarbete med våra kunder förutser vi och skapar lösningar för behov, förväntningar och demografi som förändras hos studenterna.

Engagerade studenter
Student som gör skolarbete med hjälp av teknik

De mest omfattande lösningarna för studentframgång


Lands- och marknadsdynamik som förändras sätter press på institutioner på varje nivå. Institutioner och organisationer letar efter nya möjligheter för sina studenter – från globala och bestämmelsemässiga förändringar till modeller och beteenden som förändras.


Genom samarbeten med våra nya kunder tar vi vara på nya möjligheter med flexibilitet och driver på kund- och studentframgång under den här omvandlingsperioden samt drar nytta av de bredaste och djupaste studentframgångsorienterade lösningarna på marknaden.

Störst kapacitet för innovation


Precis som många andra sektorer upplever utbildningssektorn ny dynamik på marknaden. Studenter världen över är inte längre begränsade av geografiska gränser och teknikens snabba avancemang öppnar upp nya vägar.

Den här marknadsdynamiken driver oss till innovation. Vi har den största kapaciteten för innovation på marknaden och vi drar nytta av den i våra kundsamarbeten varje dag.

Studenter som lär sig med hjälp av teknik

Nästa steg