Skip to Main Content
 

Tillgänglighet i Blackboard


Blackboard förbinder sig att leverera produktupplevelser som uppfyller de högsta nivåerna av globala tillgänglighetsstandarder. För att kunna åstadkomma ett fullständigt fungerande program för digital tillgänglighet vet vi att det krävs en hållbar organisationskultur runt tillgänglighetsfrågan.


Core Beliefs

Blackboard’s Accessibility program is built on the following core beliefs, which provide guidance for achieving program goals and objectives:

Importance of Accessibility

Accessibility is an imperative, not an afterthought.

As inclusive thinking spreads across the education landscape, we have a unique opportunity to positively impact the lives of people with disabilities. To do so we must deeply integrate accessibility into all aspects of our organizational culture.

Importance of Accessibility

Understand, empathize, and act

Teachers and students’ fundamental goals remain the same, regardless of their physical or cognitive abilities. We must endeavour to fully understand the needs of people with disabilities. However, awareness is not enough. We must act.

Woman Signing

Deliver the promise

The edu-tech industry’s accessibility focus is rapidly increasing due to the tremendous promise technology offers to people with disabilities. We must focus on providing tools and services that deliver on this promise and inspire people of all abilities to learn.


Produkttillgänglighet


Våra produkter är utformade och utvecklade i enlighet med de internationellt erkända riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0, nivå AA, liksom Section 508-standarderna i USA. En utomstående part kontrollerar vår programvara så att kvalitetsförväntningarna uppfylls och upprätthålls.

Kvinna med glasögon tittar på en bärbar dator

Blackboard Ally

Blackboard Ally is designed to help institutions gain greater insight into the accessibility of their digital course content; to provide guidance to teachers about how to improve the quality of their content for everyone; and to provide students of all abilities with immediate access to content in formats that may be more suited to their specific needs. Blackboard Ally will ultimately be available to any educational institution looking to better understand and improve the accessibility of their content, regardless of what Learning Management System they use.

Two students interacting

Tillgänglighetsinformation: Blackboard Learn

En lättillgänglig lärplattform som ger dig verktyg att organisera nätbaserade kurser och utbildningsprogram. Blackboard Learn gynnar studentsamarbete och avancerade undervisningsuppgifter som rättning och uppdragsutformning. Institutioner kan välja utformningen och känslan hos den ursprungliga erfarenheten eller använda ultragränssnittets nya design.

Ytterligare information


Nästa steg