Skip to Main Content
 

Tillgänglighet i Blackboard


Blackboard förbinder sig att leverera produktupplevelser som uppfyller de högsta nivåerna av globala tillgänglighetsstandarder. För att kunna åstadkomma ett fullständigt fungerande program för digital tillgänglighet vet vi att det krävs en hållbar organisationskultur runt tillgänglighetsfrågan.


Kärnvärden

Blackboards tillgänglighetsprogram bygger på nedanstående kärnvärden, som ger vägledning när programmålen definieras:


Produkttillgänglighet


Våra produkter är utformade och utvecklade i enlighet med de internationellt erkända riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0, nivå AA, liksom Section 508-standarderna i USA. En utomstående part kontrollerar vår programvara så att kvalitetsförväntningarna uppfylls och upprätthålls.

Kvinna med glasögon tittar på en bärbar dator

Tillgänglighetsinformation: Blackboard Learn

En lättillgänglig lärplattform som ger dig verktyg att organisera nätbaserade kurser och utbildningsprogram. Blackboard Learn gynnar studentsamarbete och avancerade undervisningsuppgifter som rättning och uppdragsutformning. Institutioner kan välja utformningen och känslan hos den ursprungliga erfarenheten eller använda ultragränssnittets nya design.

Tillgänglighetsinformation: Blackboard Collaborate

Ett lättillgängligt videokonferensverktyg som låter dig lägga till filer, dela applikationer och använda ett virtuellt whiteboard för att interagera i realtid. Collaborate med ultragränssnittet öppnas direkt i din webbläsare, så ingen programvara behöver laddas ned innan du kan delta i en session. Originalversionen av Blackboard Collaborate kräver nerladdning för att lansera applikationen.

Tillgänglighetsinformation: Moodlerooms

En tillgänglig plattformsförlängning av den populära Moodle VLE. Moodlerooms erbjuder ett tillgängligt tema och effektiviserade funktioner som hjälper lärarna att anpassa klassrummen och gör undervisnings- och inlärningsuppgifterna enkla och hanterbara för alla.

Ytterligare information


Nästa steg