Skip to Main Content
 

Lösningar och tjänster för företag


Verksamhet i London, England
 

Learning Solutions

Vi på Blackboard ligger alltid steget före. När du vill utforska hur din lärandehanteringsmiljö kan bli bättre på att stödja dina föränderliga behov och studenternas lärupplevelse – i dag och i framtiden – kommer vi att stå redo.

Learning Solutions

Learning Core   

Gör lärandet effektivare innanför och bortom de traditionella ramarna och ge dina studenter den nätbaserade lärupplevelse som de förväntar sig.

Learning Essentials  

Skapa en samarbetsinriktad, nätbaserad lärandemiljö som erbjuder skräddarsydda och flexibla studiealternativ.


 

Tjänster

När din institution inför en högpresterande teknikmiljö, har du mycket att vinna. Kassera in det fulla värdet av dina investeringar med utbildningslösningar som skräddarsytts efter dina lärares, studenters och IT-administratörers behov.

Tjänster

Strategiska rådgivningstjänster  

Ge dina studenter nätbaserad support och utbildning för alla deras Blackboard-verktyg.

Managed Hosting-tjänster   

Lärandetekniken spelar en central och för uppdraget helt avgörande roll.

Plattforms- och utbildningstjänster  

Skaffa strategiskt stöd och konkreta lösningar för att hantera förändringar och genomdriva förvandling.


 

Framgång på din hemmamarknad

Låt experterna visa hur vår teknik kan stödja dig att skapa en uppkopplad, samarbetsinriktad skola där alla har tillgång till undervisning, när som helst och var som helst.

Framgång på din hemmamarknad

Publicera globaliseringsvärde  

Med sammanlänkade plattformar för kommunikation, samarbete och studier blir det enklare att hantera svårigheterna i en global verksamhet.

Utveckla människor för att behålla dem  

Se till att personalen har den kompetens som de behöver för att lyckas i dag och i framtiden.

Ökade intäkter med lärande  

Genom att kommunicera dina produkter och tjänster effektivt och ta emot kunder på ett framgångsrikt sätt ökar sannolikheten för att både de och din personal väljer att stanna.


Nästa steg