Skip to Main Content
 

Publicera globaliseringsvärde


Med hjälp av teknik kunde företag förlägga valfri funktion var som helst i världen och kommunicera som om de hade suttit nästgårds. I praktiken möttes företagen av utmaningar vid att kommunicera, samarbeta och förena personal från olika kulturer och med olika språk.


Grupp av studenter i olika åldrar och bakgrunder i klassrummet

Undervisning stimulerar effektivitet


Kommunikation över gränserna kan uppnås genom att utbilda personalen i att använda rätt teknik.

Mångsidig teknik möjliggör distansundervisning

Undervisning i samma lokal är kostsamt men hanterar komplexitet. Grundläggande nätbaserad undervisning är billigare men mindre avancerad. En rik nätbaserad lösning ger dig det bästa av två världar.

Manshand skissar en stad på ett glasklot

Nå ut globalt


Samarbeta om ett rikhaltigt innehåll, var och när som helst.

Nätbaserad konferens på läsplatta

Minska kostnaderna


Djup interaktion utan resekostnader.

Händer från olika etniska kulturer förenas

Hantera mångfalden


Med lärarledd, nätbaserad undervisning kan lokalisering genomföras.

Personalmöte via webbkonferens

Kunskapsöverföring


Fånga upp, hantera och dela organisatoriska kunskaper.

Läs mer om hur våra lösningar och tjänster kan hjälpa dig att publicera globaliseringsvärde:

Nästa steg