Skip to Main Content
 

Förvandla dina data till kunskaper


Blackboard Predict

Minska studentavhopp genom att identifiera tecken på stödbehov med data från Blackboard Learn. Blackboard Predict presenterar de viktigaste riskindikatorerna och förser institutionerna med den information som behövs för att ingripa proaktivt – innan det är för sent.


X-Ray för Moodlerooms

Nå förbättrade läranderesultat genom att känna till vad som fungerar (och vad som inte fungerar) i en viss kurs. X-Ray för Moodlerooms hjälper även lärare att identifiera studenter som riskerar att avbryta utbildningen – och att motverka detta med snabba åtgärder.


Blackboard Intelligence

Förbättra programmens effektivitet med datagenererade analyser om kursdeltagarnas beteenden. Blackboard Intelligence ger lärare enkel åtkomst till insikter om deltagarnas engagemang och prestationer som behövs för att vidta åtgärder och korrigera kursen.

Intelligence for Learn

Blackboard Analytics för lärande kombinerar omfattande data från Blackboard Learn™ med deltagar- och kursattribut från din SIS/ERP för att skapa omfattande rapporter och paneler för studenter, lärare, personal och chefer.

Engagera kursdeltagarna genom att tillhandahålla information som bevakar deras kursprestationer och låter dem jämföra sig själva med kurskamraterna. Blackboard Analytics för lärande låter dig enkelt skapa paneler med den information som deltagarna behöver. Deltagarna kan nå dessa paneler inifrån sina Blackboard Learn-kurser.

Ge lärare bättre, snabbare och pålitligare data som hjälper studenterna att lyckas. Kurspaneler och andra rapporter från Blackboard Analytics för lärande finns tillgängliga för lärare i deras kurser. 

Din personal har enkel, självtillgänglig åtkomst till data som kan ge dig perspektiv på verksamhetsnivå. Få insikter i användaraktivitet, kursdesign, studentbetyg och läranderesultat i olika avdelningar och universitet. Förbättra ditt användare av Blackboard Learn-plattformen för att stödja framsteg inom undervisning, lärande och för deltagarna.

Intelligence for Student Management

Blackboard Intelligence ger insikter i institutionella data för datagenererat beslutsfattande och skapar en separat, driftsbaserad rapporteringsplattform för självbetjäning.


Nästa steg