Skip to Main Content
 

Vidareutbildning


Så här kan vi hjälpa dig att expandera på den växande marknaden för vidareutbildning.

  • test

    Nya Collaborate med ultragränssnittet

    En webbläsarbaserad högupplöst konferenslösning med helt ny utformning som gör distansundervisning enkel, tydlig och krångelfri.

  • test

    Läs vad som krävs för ökat teknikinförande

    Ladda ner den gratis vägledningen ”6 kännetecken för att öka teknikinförandet”.


Framgång på din hemmamarknad >

En student använder en stationär dator i klassrummet.

Stärker studenternas kompetens och potential  

Långsiktig överlevnad och framgång avhänger alltjämt på personalens förmåga att utveckla relevant kompetens hos studenterna.

En student hämtar filer på mobiltelefonen.

Engagera studenter och personal  

Studenter som är mindre engagerade presterar ofta sämre, behöver mer stöd och löper högre risk att avbryta studierna. Allt detta ger ekonomiska följdverkningar.

Två kollegor löser ett problem på en bärbar dator

Öka din konkurrenskraft trots minskade resurser  

Finansieringen fortsätter att minskas nationellt. Detta ger drivkraft till ökad effektivitet och sökande efter nya intäktskällor.


Tjänster och lösningar >

Arbetare vid bordsdator som använder mobiltelefon.

Tjänster  

Föreställ dig en värld av support vad du än gör. Vid varje utmaning, varje fråga, finns det någon som kan hjälpa dig. Våra tjänster hjälper dig att skapa en bild av framtidens utbildning, förbereda dig och sedan omvandla bilden till verklighet.

En student arbetar på sin bärbara dator.

Learning Solutions  

Våra lärandelösningar har utformats för att stödja utbildningsbehoven hos dina studenter, lärarstaben och institutionen – både nu och i framtiden.


Plattformar >

Illustration av anslutning mellan enheter och molntjänster.

Plattformar  

Vi har tekniken och expertkunnandet som hjälper dig och dina studenter att lyckas.