Skip to Main Content
 

Vidareutbildning lösningar & tjänster


Studenter under vidareutbildning studerar på en bänk

Från start till målgång får du den support som krävs för att lyckas.

 

Learning Solutions

Vi på Blackboard ligger alltid steget före. När du vill utforska hur din lärandehanteringsmiljö kan bli bättre på att stödja dina föränderliga behov och studenternas lärupplevelse – i dag och i framtiden – kommer vi att stå redo.

Learning Solutions

Learning Core   

Gör lärandet effektivare innanför och bortom de traditionella ramarna och ge dina studenter den nätbaserade lärupplevelse som de förväntar sig.

Learning Essentials  

Skapa en samarbetsinriktad, nätbaserad lärandemiljö som erbjuder skräddarsydda och flexibla studiealternativ.


 

Tjänster

När din institution inför en högpresterande teknikmiljö, har du mycket att vinna. Kassera in det fulla värdet av dina investeringar med utbildningslösningar som skräddarsytts efter dina lärares, studenters och IT-administratörers behov.

Tjänster

Strategiska rådgivningstjänster  

Ge dina studenter nätbaserad support och utbildning för alla deras Blackboard-verktyg.

Managed Hosting-tjänster   

Lärandetekniken spelar en central och för uppdraget helt avgörande roll.

Plattforms- och utbildningstjänster  

Skaffa strategiskt stöd och konkreta lösningar för att hantera förändringar och genomdriva förvandling.


 

Framgång på din hemmamarknad

Låt experterna visa hur vår teknik kan stödja dig att skapa en uppkopplad, samarbetsinriktad skola där alla har tillgång till undervisning, när som helst och var som helst.

Framgång på din hemmamarknad

Stärker studenternas kompetens och potential  

Långsiktig överlevnad och framgång avhänger alltjämt på personalens förmåga att utveckla relevant kompetens hos studenterna.

Engagera studenter och personal  

Engagemang består av studenternas insatser för att uppnå önskade resultat och universitetets ansträngningar att hjälpa dem på vägen.

Öka din konkurrenskraft trots minskade resurser  

Att utrusta kursdeltagarna med rätt kunskaper trots allt mindre resurser har aldrig varit viktigare.


Nästa steg