Skip to Main Content
 

Öka din konkurrenskraft trots minskade resurser


Det har aldrig varit viktigare att utrusta kursdeltagarna med rätt kunskaper trots färre resurser. Finansieringen fortsätter att minskas nationellt. Detta ger drivkraft till ökad effektivitet och sökande efter nya intäktskällor. Institutionerna inom vidareutbildning står inför förändringar.


Lärare assisterar vuxenstuderande på dator

Hitta de rätta verktygen


Som konkurrensmedel eftersträvar FE närmare band med sina anställda och effektivitet genom personalminskning och ökad teknikanvändning.

Uppnå mer med mindre

Tekniken erbjuder skalbara lösningar, individuell differentiering, snabba mätningar och analyser och en metod att engagera kursdeltagarna.

Datorlektion med studenter under vidareutbildning

Effektiv rekrytering


Nå ut till en tekniksmart publik på det sätt som de önskar.

Två studenter samarbetar på en dator utanför universitetet

Djup inlärning


Erbjud lärande som är differentierat, flexibelt och engagerande.

Student som arbetar på läsplatta hemma

Ökad tillgång för studenter


Öppna nya marknader med lärande, när som helst och var som helst på valfri enhet.

Studentsamarbete med bärbar dator

Bättre beslutsfattande


Få användningsbar info snabbt för att bemöta djupgående utmaningar.

Läs mer om hur våra lösningar och tjänster kan hjälpa dig att bli mer konkurrenskraftig:

Nästa steg