Skip to Main Content
 

Engagera studenter och personal


Studenter som är mer engagerade presterar bättre och ökar sina chanser att nå examen. Studenter som är mindre engagerade presterar ofta sämre, behöver mer stöd och löper högre risk att avbryta studierna. Allt detta ger ekonomiska följdverkningar. Engagemang är viktigt för framgångsrika studenter och, i förlängningen, för att personalen ska lyckas.


Student under vidareutbildning hämtar filer via mobiltelefonen under en bilresa

Vad innebär engagemang?


Engagemang består av studenternas insatser för att uppnå önskade resultat och universitetets ansträngningar att hjälpa dem på vägen.

Så skapar du engagemang

Engagemang kan byggas in i kommunikationer, kursplaner, tjänster för deltagarsupport samt i lärandetekniken.

Illustration av olika kommunikationsmetoder som studenter kan använda

Förbättra kommunikationen


Använd data för att hitta det bästa sättet att kommunicera med dina studenter.

Lärare engagerar student i en diskussion

Engagera dina kursdeltagare


Inkludera de mest efterfrågade kommunikations- och lärstilarna i kursplanen för att möta deltagarnas behov.

Lärare och studenter analyserar riskvärdering med överlagrade analyser

Förbättra stödet


Använd data för att identifiera kursdeltagare i riskzoner eller som underpresterar för att stärka deras engagemang.

Studenter gläds åt sina läsplattor och friheten under kursarbetet

Ta emot tekniken


Utnyttja studenternas passion för teknik både inom och utanför campus.

Läs om hur våra lösningar och tjänster kan hjälpa dig att engagera studenter och personal:

Nästa steg