Skip to Main Content
 

Vidareutbildning


Bygga en samarbetsinriktad, dynamisk upplevelse av vidareutbildningar

Rätt kompetens hos personalen och hjälpa kursdeltagare nå sin fulla potential är ledstjärnan för vidareutbildningen. I detta syfte delar Blackboard sedan mer än tio år tillbaka expertkunnande, insikter och teknik med institutioner inom vidareutbildning. Låt experterna visa hur vår teknik kan stödja dig att skapa en uppkopplad, samarbetsinriktad skola där alla har tillgång till undervisning, när som helst och var som helst.

Stärker studenternas kompetens och potential

Marknaden för vidareutbildning är hård. Institutioner möter pressade budgetar och allt intensivare lokal konkurrens. Långsiktig överlevnad och framgång avhänger alltjämt på personalens förmåga att utveckla relevant kompetens hos studenterna. Ett sätt att uppnå detta är att skapa olika, parallella undervisningsstrategier.

En lärare engagerar en klass med studenter.

Engagera studenter och personal

Engagemang består av studenternas insatser för att uppnå önskade resultat och universitetets ansträngningar att hjälpa dem på vägen. Engagemanget kan uttrycka sig via kommunikation, kursplaner, stöd till deltagarna och lärandeteknik.

En lärare visar uppmärksamhet mot två studenter i klassrummet.

Öka din konkurrenskraft trots minskade resurser

Att utrusta kursdeltagarna med rätt kunskaper trots allt mindre resurser har aldrig varit viktigare. Finansieringen fortsätter att minskas nationellt. Detta ger drivkraft till ökad effektivitet och sökande efter nya intäktskällor. Institutioner inom fort- och vidareutbildningar står inför förändringar.

En grupp studenter läser på golvet inne på campusområdet.

Nästa steg