Skip to Main Content
 

Stärker studenternas kompetens och potential


FE-sektorn är krävande. Institutioner möter pressade budgetar och allt intensivare lokal konkurrens. Långsiktig överlevnad och framgång avhänger alltjämt på personalens förmåga att utveckla relevant kompetens hos studenterna. Ett sätt att uppnå detta är att skapa olika, parallella undervisningsstrategier.


Studenter i olika åldrar studerar tillsammans i biblioteket

Olika strategier


Olika individer lär sig och kommunicerar på olika sätt. Genom att ta vara på dessa skillnader bygger du engagemang och stimulerar till prestationer.

Kännetecken på en effektiv kompetensutveckling

Två studenter med olika behov

Var kursdeltagarcentrerad


Välkomna kursdeltagarnas olika studietakt, arbetssätt och hur de visar sin kompetens.

Medelålders lärare assisterar en vuxenstuderande på dator

Var resultatbaserad


Definiera läranderesultaten tydligt och följ framstegen mycket noggrant.

Vuxenstuderande under datorlektion

Differentiera vid beröringspunkter


Utforma kursplanen och kommunikationerna efter de individuella behoven.

Studenter och lärare diskuterar kursplanen

Bygg in flexibilitet


Bygg upp en infrastruktur för lärande med utrymme för ständig förändring.

Läs mer om hur våra lösningar och tjänster kan hjälpa dig att stärka dina kompetenser:

Nästa steg