Skip to Main Content
 

Våra kunder


Hjälper våra kunder att tänka nytt inom utbildningenHos Blackboard erbjuder vi toppmodern teknik, tjänster och datafunktioner som bidrar till ökat engagemang, interaktion och kvalitetslärande. I samarbete med våra kunder är uppdraget att hjälpa kursdeltagarna att nå sin fulla potential genom att inspirera till livslånga studier.


Ett studentcentrerat universitet


Se hur University of Groningen har tillämpat teknikunderstött lärande för att möta kraven från dagens kursdeltagare. Det strategiska beslutet att byta till Blackboards värdtjänster lösgjorde värdefulla resurser och medförde en stabilare erfarenhet dygnet runt, alla veckodagar för lärarna och studenterna samt en ännu starkare integrering av Blackboard Learn.

Locka till sig långväga studenter


University of Derby använder Virtual Open Days för att expandera sin fullt nätbaserade distansinlärningsverksamhet och ge studenterna möjlighet att uppleva Blackboard Collaborate. Detta har blivit universitetets främsta metod för att omvandla frågeställare till registreringar. Samtidigt får potentiella studenter en fördjupad översikt över en specifik kurs eller ämnesområde.

Ger effektiv och lättillgänglig support till undervisningspersonalen


För att nå målet om effektiv, nätbaserad kursarbetesinlämning via Blackboard Learn för alla institutioner, kartlade universitetet nivåerna av digitala kunskaper hos sin undervisningspersonal. Efter en omfattande genomgång av undervisningsbehoven hade de viktigaste kompetensbehoven och luckorna i personalens kunskaper analyserats.

Utveckla utmärkta yrkesfärdigheter genom simulering


University of the West of England medverkade vid ett initiativ att bädda in utvecklingen av yrkesfärdigheter inom samtliga undervisningsområden som erbjöds vid institutionen. Ett av de första projekten var SIMITA (SIMulations In Transactional Activities), som gav en sömlös upplevelse via Blackboard Learn och Blackboard Collaborate.

Bädda in blandade lärmiljöer: hantering för institutionell förändring


För att genomföra sin strategiska plan ”Mot Manchester 2015”, var University of Manchester tvungna att bygga upp ett förtroende hos den centrala försörjningen av tjänster inom virtuella lärmiljöer. Det krävdes ett starkt, handlingskraftigt sponsorskap samt externt expertkunnande och ett hängivet team från hela universitetet för att ta sig vidare mot ett framgångsrikt genomförande.

Nå högt ställda inskrivningsmål


Med ribban högt avseende inskrivningsmålen fattade Edge Hill det strategiska beslutet att investera i Blackboard Learn, den virtuella lärmiljön. Till följd av en ansträngd IT-avdelning valde universitetet Blackboards värdtjänster för att få en betydligt stabilare och mer pålitlig lärmiljö än man kunde skapa internt.

Förbättra upplevelsen av nätbaserade studier


Läs hur den högsta sponsorkretsen för University of Salford lyfte användningen av e-lärande, e-inlämning och e-märkning och satte igång att öka effektiviteten hos Blackboard Learn för att erbjuda en mer intuitiv, enhetlig och förbättrad nätbaserad upplevelse för studenter och akademiker.

Nästa steg