Skip to Main Content
 

Hjälper dig att lyckas med högre utbildning


Student i högre utbildning lyssnar på sin mobiltelefon med öronproppar
 

Learning Solutions

Vi på Blackboard ligger alltid steget före. När du vill utforska hur din lärandehanteringsmiljö kan bli bättre på att stödja dina föränderliga behov och studenternas lärupplevelse – i dag och i framtiden – kommer vi att stå redo.

Learning Solutions

Learning Core   

Gör lärandet effektivare innanför och bortom de traditionella ramarna och ge dina studenter den nätbaserade lärupplevelse som de förväntar sig.

Learning Essentials  

Skapa en samarbetsinriktad, nätbaserad lärandemiljö som erbjuder skräddarsydda och flexibla studiealternativ.


 

Tjänster

När din institution inför en högpresterande teknikmiljö, har du mycket att vinna. Kassera in det fulla värdet av dina investeringar med utbildningslösningar som skräddarsytts efter dina lärares, studenters och IT-administratörers behov.

Tjänster

Strategiska rådgivningstjänster  

Ge dina studenter nätbaserad support och utbildning för alla deras Blackboard-verktyg.

Managed Hosting-tjänster   

Lärandetekniken spelar en central och för uppdraget helt avgörande roll.

Plattforms- och utbildningstjänster  

Skaffa strategiskt stöd och konkreta lösningar för att hantera förändringar och genomdriva förvandling.


 

Framgång på din hemmamarknad

Låt experterna visa hur vår teknik kan stödja dig att skapa en uppkopplad, samarbetsinriktad skola där alla har tillgång till undervisning, när som helst och var som helst.

Framgång på din hemmamarknad

Flexibel institution  

Skillnaden mellan att bara överleva och att blomstra är förmågan till anpassning.

Blandade lärmiljöer  

Institutioner uppmuntrar till blandade lärmiljöer som en metod att öka antalet kursdeltagare utan att riskera kvaliteten.

Studentframsteg  

När studenterna gör framsteg i linje med förväntningarna blir alla segrare.

Teknikinförande  

Ny lärandeteknik kan skapa enorma mervärden. Bemöt motståndet mot ny teknik och inspirera till kreativ användning.


Nästa steg