Skip to Main Content
 

Flexibel institution


Global högre utbildning är i ständig förändring. Enorma möjligheter hägrar för institutioner som upptäcker vägen till framgång och kan navigera smidigt, medan risker hotar dem som står utanför. Flexibilitet hos institutionen innebär förmåga att anpassas och blomstra i en snabbt föränderlig miljö.


En lärare hjälper en student i en blandad lärmiljö.

Lös komplexa institutionella utmaningar


Alla högre utbildningsinstitutioner möter komplexa utmaningar. Ledningen åläggs att minska kostnaderna förenat med bibehållen kvalitet, konkurrera globalt med andra institutioner och öka studentupptaget genom att erbjuda flexiblare leveranser, bland mycket annat.

Läs mer om våra lösningar och tjänster som hjälper dig att bli mer flexibel:

Beståndsdelar hos flexibilitet

Flexibilitet visar dig vägen till lösning; vad behövs för att vara flexibel?

  • Flexibilitet att utforska bredden av tillgängliga data
  • Tillit till en strategisk process för att definiera och planera nödvändiga ändringar
  • Metoder för att frigöra personliga resurser och samtidigt erbjuda stabila tjänster
  • Alternativ för nå förändring på ett smidigt sätt

Studenter ber läraren om hjälp.

Ett datadiagram

Se vad som händer när det händer

Att snabbt få veta vad det är som händer just nu genom aktuell statistik är ytterst viktigt för att kunna fatta flexibla strategiska beslut.

Läs mer
En process för att genomföra förändring

Att åstadkomma förändring i institutionen innebär att övervinna tröghetslagen. Då är det mycket viktigt att man arbetar fram en klok och väl beprövad process.

Fyra studenter arbetar tillsammans med ett skolprojekt.

Ett grupp personal och lärare arbetar med problem på institutionen.

Utse personal som ska vara drivande i förändringsarbetet

För att mål och planer ska bli verklighet behövs personal. Personalresurser måste frigöras så att de kan delta i förändringsarbetet, samtidigt som det vanliga arbetet måste utföras med samma kvalitet som tidigare.

Många valmöjligheter för att nå dina mål

Gedigen teknik kan lösa många utmaningar. Välj mellan flera beprövade, flexibla och integrerade alternativ på din väg till framgång.

Två studenter arbetar tillsammans på olika enheter.

Fallstudier

Nå högt ställda inskrivningsmål
Resurs

Nå högt ställda inskrivningsmål

Med ribban högt avseende inskrivningsmålen fattade Edge Hill det strategiska beslutet att investera i Blackboard Learn, den virtuella lärmiljön. Till följd av en ansträngd IT-avdelning valde universitetet Blackboards värdtjänster för att få en betydligt stabilare och mer pålitlig lärmiljö än man kunde skapa internt.


Nästa steg