Skip to Main Content
 

Blandade lärmiljöer


Undervisning och lärande av hög kvalitet, effektiv resursanvändning och deltagarnas engagemang är avgörande för en institutions framtid. Hur kan du fortsätta din förbättringsprocess trots bristande resurser till investering?


Illustration av ett förstoringsglas, en bok, en jordglob, en måttbägare, en bärbar dator, ett teleskop och andra hjälpmedel.

Kompetent utvecklade blandade lärmiljöer förbättrar resultaten


Att blanda nätbaserade studier med traditionell fysisk undervisning har varit en vanlig lösning åtminstone de senaste tio åren. Kursdeltagarna brukar gilla det, och det går att gå en utbildning utan att vara bunden till tid och plats, samtidigt som man fortfarande får fördelarna med att mötas i verkliga livet. Det ses ofta som ett sätt att öka antalet kursdeltagare betydligt och har anammats av många. Nu vill många institutioner se till att få ut så mycket som möjligt av fördelarna med blandade lärmiljöer.

Bättre effektivitet i blandade lärmiljöer

Genom att fokusera på fyra nedanstående områden kan du få ut mer av fördelarna med blandade lärmiljöer.

Stimulera engagemang med en nätbaserad komponent

Stimulera engagemang med en nätbaserad komponent


Varför inte använda nätbaserad undervisning för uppgifter som det passar för, som formativ bedömning och asynkrona grupparbeten?

Använd resurser effektivt

Använd resurser effektivt


Du kan använda nätbaserade verktyg för att storleksanpassa åtkomstmetoderna och kommunikationen mellan personal och kursdeltagare.

Kvalitet på undervisning och lärande

Kvalitet på undervisning och lärande


Med många olika sätt att tillägna sig, och befästa, kunskap kan studierna personanpassas.

Teknikinförande

Teknikinförande


Personalen behöver få bra utbildning och stöd när de ska ändra sina undervisningsmetoder.

Läs mer om hur våra lösningar och tjänster kan hjälpa dig med blandade lärmiljöer:

Nästa steg