Skip to Main Content
 

Hjälper dig att lyckas med högre utbildning


Flexibel institution

Global högre utbildning är fortfarande under förändring. Det innebär möjligheter och utmaningar. Skillnaden mellan att bara överleva och att blomstra är förmågan till anpassning, även kallad institutionell flexibilitet. Den goda nyheten är att alla institutioner kan utveckla den.

Tangentbord till dator med en grön Learn-tangent.

Blandade lärmiljöer

Institutioner uppmuntrar till blandade lärmiljöer som en metod att öka antalet kursdeltagare utan att riskera kvaliteten. Men det kan ge mycket mer än så. Ett skickligt genomfört program för blandade lärmiljöer har potential att ge bättre läranderesultat och använda resurser effektivt med endast små investeringar.

En lärare hjälper en student i hennes blandade lärmiljö.

Studentframsteg

När studenterna gör framsteg i linje med förväntningarna blir alla segrare. I annat fall blir den ekonomiska och anseendemässiga kostnaden tung att bära. Därför är det så viktigt att nå orsakerna till underprestationer och tillhandahålla flexibla motåtgärder.

En student sträcker upp armarna.

Teknikinförande

Ny lärandeteknik kan skapa enorma mervärden men samtidigt orsaka oro och nonchalans hos personalen. Detta måste hanteras. Institutioner ska uppmärksamma hur de kan bemöta invändningar mot nya tekniker och inspirera till kreativ användning.

En student ställer en fråga till läraren medan hon arbetar med sin nätbaserade kurs.

  • test

    Läs vad som krävs för ökat teknikinförande

    I vår kostnadsfria handbok finns praktiska tips, resurser och råd för hur du kan uppmuntra till användning av tekniken för att göra utbildningen bättre.


Nästa steg