Skip to Main Content
 

Studentframsteg


Att kursdeltagarna inte ska fullfölja sin utbildning är en risk för alla institutioner. När en kursdeltagare avbryter utbildningen påverkas resultatraden: finansiering går förlorad eller måste kompenseras, rekryteringskostnaderna är bortslösade och genom skadat anseende blir det svårare att rekrytera från samma pool nästa gång. Men när riskgruppen lyckas är det starten på en uppåtgående spiral där förtroende byggs upp hos kursdeltagaren, institutionen och på marknaden.


Studentframsteg

Bra statistik och flexibla åtgärder är nyckeln till framsteg

Se till att studierna går framåt

Även om man har förstått vad problemet består av är det inte alltid klart hur problemet ska åtgärdas. Hur kan du till exempel erbjuda en mer flexibel kursplan med möjlighet till samarbete? Antagligen behövs det en samordnad insats från olika delar av institutionen samt utvärdering och återkoppling för att kontrollera att arbetet går framåt.

En student anstränger sig för att förstå läroboken.

Identifiera studenter på risknivå


Datainsamlingen måste vara snabb och kunna upprepas för att det ska gå att få en uppfattning om vad det är som ligger bakom underprestation.

Sju barn för in händerna i en cirkel.

Öka kursdeltagarnas engagemang


När de som riskerar att hoppa av har hittats behövs det verktyg för att få dem engagerade.

Illustration av en utvärdering.

Stimulera fortlöpande prestationer


Utvärdering och återkoppling som används formativt kan hjälpa kursdeltagarna att prestera bättre.

Lärare som arbetar med en enskild student.

Hitta lösningar för individuella skillnader


Genom personanpassning kan kursdeltagarna få möjlighet att öva på det som just de behöver.

Här kan du läsa mer om våra lösningar och tjänster som kan bidra till bättre studieresultat

Nästa steg