Skip to Main Content
 

Teknikinförande


Med ny teknik kan undervisningen och lärandet transformeras på en institution. Men det är en genomgripande process. Därför lägger institutioner stort fokus vid att hantera den organisatoriska och pedagogiska ändringen med införande av ny teknik.


Stöd personalen och skapa värde genom tekniken

Support och resurser för självhjälp


När undervisande personal ska börja använda teknik för undervisning innebär det oftast att de måste ändra sina invanda och väl beprövade arbetssätt. De måste frångå den välkända rutinen och prova någonting nytt. För att de ska klara av den här övergången är det viktigt att de har tillgång till ett brett utbud av effektiva och väl tillgängliga supportmekanismer i form av support när det behövs och resurser för självhjälp.

Läs mer om hur våra lösningar och tjänster kan hjälpa dig med ökad teknikanvändning:

Ökad teknikanvändning

Projekt för ökad användning av ny teknik uppvisar ofta ett antal huvudegenskaper som visar kursdeltagare och personal teknikens fördelar.


Nästa steg