Skip to Main Content
 
Två mobiler som visar Blackboard Connects gränssnitt

Snabba och pålitliga massaviseringar

Med massaviseringar kan du få ut ditt budskap enklare och se till att alla får rätt information.

Blackboard Connect™


Alla dina mottagargrupper är beroende av snabb och pålitlig information. Med Blackboard Connect kan du skicka ut skräddarsydda meddelanden, både för allmän information och i krislägen.

Ett system för massmeddelanden

Varför Blackboard Connect?

Studenter som använder sina mobiltelefoner

Det ledande systemet för massmeddelanden för högre och vidare utb

Genom att använda det massaviseringssystem som studerande och personal föredrar kan du engagera hela institutionen. Du kan skicka viktiga meddelanden på några minuter via telefon, sms, e-post och sociala medier och på så sätt öka trygghetskänslan och engagemang och samtidigt få fler inskrivningar och färre avhopp.

Studenter som använder läsplattor

Blackboard Connect 5

Du kan skicka riktade meddelanden till invånarna för att de ska vara välinformerade och känna sig trygga.

Affärsman som använder denna mobiltelefon

För brådskande affärskommunikation

Du kan informera organisationen om krislägen, och meddela personalen om schemaändringar och lokala avstängningar. Lösningen kan även användas för krishantering. Du kan nå ut till invånarna med riktade meddelanden precis när det behövs och enkelt göra massutskick av mottagarspecifik information.


Enkel och smart kommunikation

Med sms-tjänsten Blackboard ConnectTxt™ kan du snabbt skicka och ta emot sms till och från flera personer på en och samma gång på en dator eller smarttelefon. Genom tvåvägskommunikation via sms som är snabb, rakt på sak, säker och kostnadseffektiv kan du uppmuntra till engagemang bland mottagarna.


Branscher

Nå mottagarna med tvåvägskommunikation

Varje dag använder organisationer världen över lösningar från Blackboard, som ConnectTxt, för att få ut information. Det är inte bara vi som tycker att det är en bra lösning. Du kan fråga vem som helst av våra tusentals kunder inom utbildningssektorn, hälso- och sjukvårdssektorn, lokala myndigheter och företag som förlitar sig på oss varje dag för att få ut sina absolut viktigaste meddelanden.

Universitetsbyggnad i England

Undervisning

Över 52 procent av högskolorna och universiteten i Storbritannien skickar viktiga meddelanden med ConnectTxt. Med våra webbprogram kan du skicka och ta emot sms från skrivbordet.

Framgångsberättelser
Läkare som använder läsplatta för att analysera testresultat

Hälsa

Inom hälso- och sjukvården används ConnectTXT för tre olika syften: för att skicka ut provresultat, för att skicka påminnelser om inbokade besök till patienterna och för allmän kommunikation med personalen.

Datoranvändning vid katastrofplanering och återhämtning

Offentlig sektor

Inom den offentliga sektorn används ConnectTXT för tre olika syften: för allmän kommunikation med personalen, för att ge allmänheten möjlighet att skicka meddelanden och för krishanteringsplanering.

Graverad skylt på polisstation

Lokal myndighet

Enligt vår erfarenhet finns det flera olika sätt att effektivisera kommunikationen inom lokala myndigheter, som snabbt kan leda till förbättrad service till invånarna.

Europeisk ledarkonferens

Konferenser

Med ConnectTXT kan konferensorganisatörer låta åhörarna sms:a frågor eller åsikter eller delta i en debatt utan att behöva vänta på att få mikrofonen som skickas runt.

Räddningsbåt besvarar nödsamtal

Beredskapsplanering

Välfungerande organisationer förbereder sig för alla eventualiteter. ConnectTxt är ett idealiskt kommunikationsverktyg i krislägen eftersom du med det snabbt och effektivt kan skicka ut viktiga meddelanden när det är ont om tid.

Pålitliga och väl beprövade förberedda massaviseringar

Skapa bättre sammanhållning och större trygghet. Genom att använda det massaviseringssystem som studerande och personal föredrar kan du engagera dem och se till att de alltid är välinformerade. På det här sättet kan du förbättra trygghetskänslan, öka engagemanget och få fler inskrivningar och färre avhopp.


Viktigaste egenskaper

Massaviseringar som institutionen kan lita på

Skicka universitetsmeddelanden via det bredaste utbudet av kommunikationskanaler – per telefon, e-post, SMS, sociala medier och andra. Förstärk säkerheten på campus med ett robust, pålitligt nödmeddelandesystem. Leverera riktade och relevanta kundmeddelanden.

Alla nås av meddelandet

Kontrollera att alla nås av meddelandet

Du kan skicka ut information via inspelade meddelanden, text-till-tal, sms, e-post, texttelefon, Facebook, Twitter, RSS, fax, personsökare och CAP.

Anställd på kundservice talar iförd hörlurar

Kundvård med snabba svar

Med Blackboard Connect får du en personlig kundvårdsmedarbetare som är engagerad i din framgång dygnet runt.

Levereras på många språk

Ditt meddelande levereras på många språk

Du kan nå ut till en mångskiftande målgrupp, inom och utanför skolan, genom telefonmeddelanden, sms och e-post på flera olika språk.


Framgångsberättelser

Vacker byggnad på Westminster college
Fallstudie

Westminster College

I och med att användningen av e-postmeddelanden och röstmeddelanden minskar började Dana Simmons från Westminster College använda textmeddelanden för att nå eventuella deltagare.

Lärare vid University of Ulster pratar om fördelarna med Blackboard Connect
Video

University of Ulster

Det kan vara svårt att se till att inlärningen blir effektiv i en stor klass med olika förmågor. University of Ulster valde Blackboard Connect för att ta fram ett paket med utbildningsverktyg för bättre resultat.

Säker kommunikation när varje minut är dyrbar

Det finns inget bättre sätt att hålla medarbetare, samarbetspartner och kunder informerade. Med vårt massaviseringssystem kan du skicka riktade meddelanden till de som behöver dem – snabbt och säkert och med bra kvalitet. Viktiga meddelanden når målgruppen inom några minuter.


Viktigaste egenskaper

Pålitliga meddelanden i nödlägen

Med vårt system för massmeddelanden och den robusta instrumentpanelen kan du sända anpassade meddelanden via kommunikationskanaler inklusive obegränsade telefon-, e-post, SMS-, sociala medier och med andra aviseringssätt. Slappna av med fullständiga statusrapportmeddelanden.

Affärsman som använder mobiltelefon på kontoret

Kraftfulla, enkla meddelanden via flexfält

Användarna kan skicka meddelanden med information som är specifik för respektive mottagare.

Affärsman som använder mobiltelefon under en promenad

Att sprida information i nödsituationer

Med ett obegränsat antal underwebbplatser som motsvarar organisationsstrukturen kan du skicka viktiga meddelanden via mobiltelefon, tv eller radio.

Koppla meddelandet till platsen.

Koppla meddelandet till platsen

Med GISTargeting kan du använda kartor för att nå ut till särskilda kontor eller personer som befinner sig på en viss geografisk plats.


Framgångsberättelser


 • test

  Som kommunikationschef tror jag inte att jag skulle klara mitt jobb utan Blackboards meddelandefunktion.

  Kevin Christian, Public relations officer, Marion County Public Schools

 • test

  Det som alltid får oss att välja Blackboard är kundservicen. Blackboard är värt sitt pris.

  Zac Rantz, Director of communications, Nixa Public Schools

 • test

  Genom att använda Blackboard Connect kunde vi inte bara sänka våra arbetskostnader utan även föra över de resurserna på arbetsuppgifter som faktiskt skapar intäkter.

  Shannon Sweeney, Water Resources Manager, Santa Maria Utility Department


Nästa steg