Skip to Main Content
 

Blackboards tjänster


Vi kan hjälpa dig att uppnå målen

Föreställ dig en värld av support vad du än gör. Vid varje utmaning, varje fråga, finns det någon som kan hjälpa dig. Genom våra strategiska tjänster hjälper vi dig att skapa dig en bild av framtidens utbildning, förbereda dig för den och sedan omvandla bilden till verklighet.

Strategiska rådgivningstjänster

Undervisningsmiljön fortsätter att förändras snabbt. Ekonomiska påtryckningar, kursdeltagarnas förväntningar, global konkurrens och förändrad teknik tvingar institutioner att analysera effektiviteten hos sina undervisningsstrategier och -rutiner.

Två personer arbetar tillsammans på en läsplatta

Plattforms- och utbildningstjänster

Våra plattforms- och utbildningstjänster hjälper dig att utvärdera effektiviteten hos dina undervisningsrutiner och -strategier. Vi hjälper dig att utnyttja din investering i Blackboard till fullo. Med hjälp av vår erfarenhet får du det stöd och de verktyg du behöver för att uppnå uppsatta mål.

Tre personer i ett möte diskuterar behov

Managed Hosting-tjänster

Lärandetekniken spelar en central och uppdragskritisk roll för att ge högkvalitativa möjligheter till lärande och stödja den bredare studentupplevelsen. Studenter och personal förväntar att inlärningstekniken alltid är ”på” och ger tillgång till de resurser och aktiviteter som krävs när de behövs.

Man tecknar ett moln med markörpenna på en tom väggtavla

  • test

    Läs vad som krävs för ökat teknikinförande

    I vår kostnadsfria handbok finns praktiska tips, resurser och råd för hur du kan uppmuntra till användning av tekniken för att göra utbildningen bättre.


Nästa steg