Skip to Main Content
 

Managed Hosting-tjänster


Lärandetekniken spelar en central och uppdragskritisk roll för att ge högkvalitativa möjligheter till lärande och stödja den bredare studentupplevelsen. Studenter och personal förväntar att inlärningstekniken alltid är ”på” och ger tillgång till de resurser och aktiviteter som krävs när de behövs.


Blackboards värdtjänster

Ett system som passar dina behov


Det kan vara en fördel att administrera sin egen infrastruktur. Då har du full kontroll och ingående kunskaper om systemet.

Fördelarna med att flytta över till molnet

Illustration av bärbar dator och molnrelation

Gör dig mer flexibel


Våra tjänster ger dig mer flexibilitet, vilket innebär att du kan frigöra resurser till annat. 

Tre personer arbetar med datorproblem

Hantera verkligheten dygnet runt, alla veckodagar


Med oss har institutionen och kursdeltagarna alltid tillgång till support.

Student hanterar kalender och inlämningstider

Akademisk användning


I och med att vi förser dig med en stabil och pålitlig infrastruktur kan du enklare få lärarna att börja använda tekniken och därmed öka engagemanget hos kursdeltagarna.

Mångsidig grupp av personer som samarbetar på ett projekt

Drivkraft för innovation


Du får tillgång till nya och innovativa funktioner och verktyg.

Mångårig erfarenhet i expertis

Blackboard har hjälpt hundratas institutioner att ta itu med liknande utmaningar. Vi har över femton års erfarenhet av utbildningssektorn och av att hjälpa kunder lösa de problem de står inför. Vår personalstyrka består av över 250 branschexperter, utspridda över fyra världsdelar, som har kompetens när det gäller Blackboards program, men även när det gäller managed hosting-tjänster, vilket gör att vi kan tillhandahålla ytterst professionell support och teknikhjälp.


Framgångsberättelser

Nå högt ställda inskrivningsmål
Resurs

Nå högt ställda inskrivningsmål

Med ribban högt avseende inskrivningsmålen fattade Edge Hill det strategiska beslutet att investera i Blackboard Learn, den virtuella lärmiljön. Till följd av en ansträngd IT-avdelning valde universitetet Blackboards värdtjänster för att få en betydligt stabilare och mer pålitlig lärmiljö än man kunde skapa internt.

University of Groningen
Fallstudie

Ett studentcentrerat universitet

Se hur University of Groningen har tillämpat teknikunderstött lärande för att möta kraven från dagens kursdeltagare. Det strategiska beslutet att byta till Blackboards värdtjänster lösgjorde värdefulla resurser och medförde en stabilare erfarenhet dygnet runt, alla veckodagar för lärarna och studenterna samt en ännu starkare integrering av Blackboard Learn.


Nästa steg