Skip to Main Content
 

Plattforms- och utbildningstjänster


Våra plattforms- och utbildningstjänster hjälper dig att utvärdera effektiviteten hos dina undervisningsrutiner och -strategier. Vi hjälper dig att utnyttja din investering i Blackboard till fullo. Med hjälp av vår erfarenhet får du det stöd och de verktyg du behöver för att uppnå önskade mål.


Två personer diskuterar utsikterna för ett projekt

Från vision och strategi till genomförande


I samarbete med institutionerna tar vi fram strategier, nyttokalkyler, strategiska planer och förändringshanterings- och organisationsmodeller fram tills tekniken är på plats och därefter.

Blackboards rådgivning kan hjälpa dig att lyckas

Våra tjänster kan hjälpa dig inom en mängd områden, inklusive:

Medarbetare som samarbetar i projekt

Maximera värdet av Blackboard Learn


Vi hjälper dig – på nätet eller på plats.

Kvinna i webbkonferens med medarbetare

Utnyttja webbkonferenserna optimalt


En solid grund av praktiska kunskaper till stöd när du ska införa Blackboard Collaborate.

Kvinna som arbetar med läsplatta

Förbättra lärarnas kompetens och utveckling


Med våra intyg kan undervisande personal befästa och dokumentera sina kunskaper i sin egen takt

Utbildningsupplevelse och globalt perspektiv

Våra mycket kompetenta rådgivare har sammanlagt över 350 års kunnande och erfarenhet av undervisning och rådgivning. Våra rekommendationer baseras på konkreta exempel från institutioner som varit framgångsrika i att uppnå viktiga mål, resultatindikatorer och specifika värden. Våra tjänster kan hjälpa dig inom en mängd områden, inklusive:


Lärandetjänster

Användning av verktyg och teknik för samarbete för att skapa individanpassade studieprogram med bland annat djupgående praktisk utbildning, materiallicensiering och produktcertifiering

Lärandetjänster

Man som försöker komma fram till en plan

Tekniska tjänster

Vi hjälper till att utforma och genomföra specialtjänster för att optimera plattformarna. Vi erbjuder till exempel teknisk utbildning, integrerings- och anpassningstjänster och optimeringstjänster.

Implementeringstjänster

Genomförande av skräddarsydda planer som uppfyller dina studieteknikbehov, inklusive användningsfall, utvecklingsvägar och specialanpassade distributionsplaner

Bild av flödesdiagram

Nästa steg