Skip to Main Content
 

Strategiska rådgivningstjänster


Undervisningsmiljön fortsätter att förändras snabbt. Ekonomiska påtryckningar, kursdeltagarnas förväntningar, global konkurrens och förändrad teknik tvingar institutioner att analysera effektiviteten hos sina undervisningsstrategier och -rutiner. Vi har förstått att många institutioner kämpar med att effektivt utnyttja den nya tekniken för att förbättra både undervisningsupplevelsen och studieupplevelsen. Vi har ett stort utbud av rådgivningstjänster som gör att du kan koncentrera dig på er huvudverksamhet: att förmedla kunskap.


Två anställda; uttänkaren och utföraren

Från vision och strategi till genomförande


I samarbete med institutionerna tar vi fram strategier, nyttokalkyler, strategiska planer och förändringshanterings- och organisationsmodeller fram tills tekniken är på plats och därefter.

Blackboards rådgivning kan hjälpa dig att lyckas

Våra tjänster kan hjälpa dig inom en mängd områden, inklusive:

Så här kan Blackboard hjälpa till

Våra rådgivare och strateger använder sig av tankemönster och metoder som prövats fram och förfinats genom långvarig erfarenhet, inte bara inom utbildningssektorn, utan även från andra typer av institutioner världen över. Våra mycket kompetenta rådgivare har sammanlagt över 350 års kunnande och erfarenhet av undervisning och rådgivning. Våra rekommendationer baseras på konkreta exempel från institutioner som varit framgångsrika i att uppnå viktiga mål, resultatindikatorer och specifika värden.


Få ut mesta möjliga av investeringen

Följande ingår i våra strategiska tjänster:

Människor på möte diskuterar målsättningar

Genomgång

Vi sätter oss in i din nuvarande situation och önskade vision och går igenom vad som behöver göras.

Planering

Tillsammans med dig utarbetar vi en övergripande strategisk plan, förändringshanteringstaktik och milstolpar som gör att du kan uppnå din vision.

Grupp samarbetar om en plan

Bild av flödesdiagram

Utformning

Vi utformar rutiner, arbetsflöden och införandestrategier.

Ytterligare information

University of Groningen
Fallstudie

Ett studentcentrerat universitet

Se hur University of Groningen har tillämpat teknikunderstött lärande för att möta kraven från dagens kursdeltagare. Det strategiska beslutet att byta till Blackboards värdtjänster lösgjorde värdefulla resurser och medförde en stabilare erfarenhet dygnet runt, alla veckodagar för lärarna och studenterna samt en ännu starkare integrering av Blackboard Learn.


Nästa steg