Skip to Main Content
 

Learning Solutions


Vi står rustade för din framtid redan i dag

Våra lärandelösningar har utformats för att stödja utbildningsbehoven hos dina studenter, lärarstaben och institutionen – både nu och i framtiden. Vi kan sätta samman en strategisk kostnadseffektiv kombination av Blackboards produkter som kan förse dig med den teknik och support som bästa passar institutionens behov. Om institutionen kan tillhandahålla en stabil nätbaserad lärmiljö med flexibla åtkomstalternativ kan institutionen erbjuda den tillgänglighet som kursdeltagare och undervisande personal efterfrågar, samtidigt som engagemanget ökar och antalet avhopp minskar. Att samarbeta med oss för att förändra hur utbildning utformas och upplevs är en bra idé.

Learning Core

Lösningen Learning Core har vår effektiva lärplattform som grund och är en bra utgångspunkt när du vill skapa en mer engagerande studieupplevelse, både i och utanför klassrummet.

Student antecknar med penna.

Learning Essentials

Dags att ta steget ut på nätet? Eller kanske utöka nätutbudet? Med vår lösning Learning Essentials kan du ta första steget mot att engagera kursdeltagarna på fler sätt, och på deras villkor, genom att skapa en samarbetsinriktad lärmiljö på nätet.

Student skriver på ett tangentbord.

Nästa steg