Skip to Main Content
 

Learning Core


Hur nöjda de som läser kurserna är beror till stor del på vilket sätt som de genomför sina studier på. Med den effektiva virtuella lärmiljön i Blackboards Learning Core får de en bättre upplevelse i och med att de får fler olika sätt att tillägna sig kunskaper på, både i och utanför klassrummet.


En student gör anteckningar under lektionen.

Allt det här ingår i Learning Core-lösningen:


Med Learning Core-lösningen kan du
  • Utforma, ge, administrera, utvärdera och betygsätta kurser via nätet 
  • Förhindra plagiat med SafeAssign 
  • Få snabb feedback med verksamhetsenkäter 
  • Utveckla personalen med tillgång till socialt lärande och Blackboards globala studienätverk 
  • Snabbt sätta samman nätbaserade kurser med hjälp av vår globala databas med undervisningsmaterial 
  • Konsolidera kursdeltagarens nätbaserade arbete med portfolios 
  • Låt kursdeltagare delta var som helst genom mobil uppkoppling 
  • Välja mellan olika distributionsmodeller, inklusive en hyrprogramsmodell med programmen installerade på egen server eller på Blackboards.

En utökad lärmiljö

Learning Core är grunden för en givande virtuell lärmiljö som är mer än bara ett stöd i klassrumsundervisning.

Tre lärarkårer samarbetar vid granskning av en nätbaserad lösning.

Lätt att använda


Lätt att lära sig, men ändå tillräckligt avancerat för undervisning på hög nivå.

En student är sysselsatt med kursplanen.

Bekant, men ändå
nyskapande


Alla användare klarar det utan tekniska förkunskaper.

Stöder studentens livscykel

Stöder studentens livscykel


Finns med genom hela studietiden, från början till slut.

En grupp studenter skämtar framför webbkameran under en nätbaserad kurs.

Engagerande och
personanpassat


En skräddarsydd, samarbetsinriktad och strömlinjeformad nätupplevelse.

Detta ingår

Ytterligare information

Nedan hittar du utförligare information om erbjudandet.


Nästa steg